Истинското значение на брака


Истинското значение на брака

Международните и междукултурни бракове са най-бързият начин за създаване на идеален мирен свят. Нещата, които отнемаха привидно цяла вечност, посредством тези женитби само за две-три поколения могат да направят чудеса. Хората трябва да се женят, преодолявайки националните и културни граници за хора от страните, които смятат за свои врагове, така че мирният свят да дойде много по-бързо. Даден човек може да мрази хората от определена страна или култура и да мисли, че не иска даже да ги погледне. Но ако някой от тази страна стане негов спътник в живота, тогава той вече е наполовина гражданин на нова страна. Цялата омраза се стопява. Ако това се повтори две-три поколения, корените на омразата ще изчезнат напълно.

Бракове ще сключват бели и черни; японци ще сключват бракове с корейци и с хора от Африка. Милиони сключват такива смесени бракове. В резултат от това се създава напълно ново родословие. Ражда се нови хора, надхвърлящи бялото, черното и жълтото. Същото важи и за сключването на бракове между хора с различно вероизповедание. Всъщност, браковете между хора от различни религии са дори по-трудни, отколкото международните. Даже ако две религии са водили борба с векове, е възможно помежду им да се внесе хармония когато последователи сключват бракове помежду си. В такова семейство никой съпруг няма да се изолира от другия заради неговата религия.

Много важно е да научим младите хора на светостта и ценността на женитбата. Корея днес е сред страните с най-ниска раждаемост. Да нямаш деца е опасно. За страна, която няма потомци, няма и бъдеще. Аз уча младите, че трябва да останат сексуално чисти по време на своето юношество, да получат Благословия за сключване на брак, а след това да имат поне три деца. Децата са благословия, дадена ни от Бог. Когато раждаме деца и ги отглеждаме, ние отглеждаме граждани на Небесното Царство. Ето защо е голям грях да живеем неморално и да абортираме бебета, заченати при такъв начин на живот.

Ние се женим не заради себе си, а заради своите родители. Когато си търсим съпруг, е грешно да търсим само красив човек или човек, който живее добре. Човешките същества трябва да живеят едно за друго. Трябва да прилагаме този принцип и към женитбата. Независимо колко необразован или грозен може да е вашият бъдещ съпруг, вие трябва да сключите брак с него или нея с такава нагласа на сърцето, сякаш той е образован и красив. Божията любов е най-ценната от всички благословии. В женитбата ние приемаме тази благословия за любов и я прилагаме на практика в живота си. Ние трябва да разберем това ценно значение на женитбата, да прекараме семейния си живот изпълнен с истинска любов и да създадем истински семейства.

Постигането на световен мир не е толкова сложна задача. Необходими са мирни семейства, за да създадат мирни общества и да ппремахнат конфликтите между страните. Това ще доведе до световен мир. Важни са семействата и огромната отговорност, която подобни семейства трябва да понесат. Мисленето, което казва: „Достатъчно е, че живея добре и че семейството ми живее добре”, за мен е напълно неприемливо.

Женитбата не е нещо, което включва само булката и младоженеца. Женитбата изгражда връзки между две семейства и носи изкупление между родовете и държавите. Всеки приема различната култура на другия и преодолява обидите и омразата, натрупани в хода на историята. Когато един кореец или японец се оженят, това допринася за помирение между двете нации. Децата от подобни женитби са въплъщение на хармония, защото наследяват родословието на двете страни. Те представляват ново начало за човечеството, което преминава отвъд расите. Когато това продължи няколко поколения, разделението и омразата сред нациите, расите и религиите ще изчезнат и човечеството ще стане едно семейство, живеещо в мирен свят.

В последните години все повече корейци сключват бракове с чужденци и ние срещаме все повече семейства с различни националности и религии. Корейците дори имат фраза за това, която означава „мултинационални семейства”. Не е лесно за мъж и жена, отгледани в различни култури, да създадат семейство и да живеят в любов един с друг. Особено в Корея, която по традиция има хомогенна култура, партньорите в подобни бракове трябва да направят допълнителни усилия, за да се разбират и грижат един за друг. Причината, поради която международните и междукултурни бракове на нашите членове са успешни е, че те живеят заедно, с център Бог.

Множество социални организации в Корея се опитват да насърчават успеха на междукултурните семейства като предлагат програми за изучаване на корейския език и култура. Подобни усилия обаче, ще бъдат безполезни, ако нашата концепция за семейството не се промени. Когато някой си мисли: „Защо съм се оженил за този човек. Ако не бях се оженил за него, щях да живея по-добре”, това превръща семейството в ад. Постигането на правилно разбиране за брака е по-важно, отколкото научаването на корейския език или опознаването на корейската култура.

Женитбата не се състои само в това мъж и жена, достигнали възраст за женене, да се съберат и да съчетаят живота си. Женитбата е нещо, изградено въз основа на жертвата. Мъжът трябва да живее заради жената, а тя – заради мъжа. Когато продължавате да живеете заради съпруга си, вашият егоистичен ум напълно изчезва. Сърцето, което търси начин да се жертва, е изпълнено с любов. Любовта не се състои в това мъж и жена да се срещнат и да си прекарат добре. Любовта се състои в това - да предложиш живота си. Ако се жениш, трябва да направиш това на основата на твоето разбиране за това, че твоят съпруг е твоят живот. ПродължиЗа книгата
Отзиви
Предисловие
Съдържание
Идеала на Бог
Грехопадението
Цел на Месията
Второто пришествие

No comments:

Post a Comment

За книгата:

Книга-автобиография преподобного Мун Сон Мёна

«Човек на мира. Преподобния д-р Сан Мьон Мун. Автобиография»

Тази книга-автобиография на д-р Мун става бестселър в родината му, Корея. В нея той споделя спомените от изумителните събития в живота му: историята на неговото семейство и детството му, призива от Бог на 15 годишна възраст, ощесточеното преследване и хвърляне в затвора, както и създаването на Обединителната църква и мисионерската му работа.
Предисловие>> 1-ва Глава >>