Сан Мьон Мун: 200 делегати отдават признание за живота на д-р Мун

Сан Мьон Мун
Признание на живота му в полза на Мира

Над 3000 лидери на Корейското общество и почти 200 световни делегати се събраха в Южна Корея, за да честват живота на Преподобния Мун и отдадът признание на постиженията му във всички области на обществения живот. Те празнуваха издаването на биографичните спомени на д-р Мун, "Глобален Гражданин на Мира".

1 Юни 2009 г. / Южна Корея / Извадки от видеото

На събитието присъства и братът на Президент Буш, Нийл Буш, който заяви, че с усилията си трябва да направим така, "че днешните сериозни социални проблеми да бъдат споменавани само като болки от миналото." Той подкрепи усилията на д-р Мун с надеждата, че "един ден тази култура на служене ще се установи глобално."

Президентът на Албания, Алфред Моисиу: "Всички разпознаваме д-р Мун като всеобхватен лидер, който не може да бъде ограничен до една област на дейност... обхваща социалните сфери на религията, културата, икономиката, политиката, медиите... за да доведе осъществяването на Едно Световно Семейство с център Бог."Д-р Мун работи целия си живот за създаването на мостове на разбирателство между религиите и културите. "Ние се нуждаем от истинска любов и истински семейства в които тя да се възпитава, за да изгрее новата епоха на мир", заявява той.

Говорителят на парламента на Филипините, Джозе Де'Венециа Младши: "Тези политически и религиозни конфликти, неразрешени от векове... независимо дали между Будисти и Мюсюлмани в Южен Тайланд или тези в Непал... тези борби които продължават по целия свят. Ето защо това предложение на преп. Мун да създадем мерждурелигиозен съвет в Обединените Нации трябва да се осъществи."

Говорител на Парламента на Непал, Ув. Читрелека Йадав, "Аз се присъединявам в тази мисия, да установиме мир в циелия свят, за което се нуждаем от истинска любов и истински семейства."

Преподобния Мун е глобален пионер на мира преминал през нечовешко и свирепо преследване и критика заради ключовия му принос в разпадането на Комунизма. Той полага неимоверни усилия, за да вдъхнови световните лидери за установяване на нова Култура на сърцето и любовта. Иницира и спонсорира стотици организации и проекти, фокусирани над разрешаването на глобалните социални проблеми от корена им.

За книгата Отзиви Предисловие Съдържание Идеала на Бог Грехопадението Цел на Месията Второто пришествие

No comments:

Post a Comment

За книгата:

Книга-автобиография преподобного Мун Сон Мёна

«Човек на мира. Преподобния д-р Сан Мьон Мун. Автобиография»

Тази книга-автобиография на д-р Мун става бестселър в родината му, Корея. В нея той споделя спомените от изумителните събития в живота му: историята на неговото семейство и детството му, призива от Бог на 15 годишна възраст, ощесточеното преследване и хвърляне в затвора, както и създаването на Обединителната църква и мисионерската му работа.
Предисловие>> 1-ва Глава >>