Мечта за един мирен свят

Мечта за един мирен свят

В продължение на години аз призовавах за един свят, където всички религии ще живеят заедно като едно цяло, всички раси ще живеят като една и всички народи ще съществуват като един. За хиляди години историята стана свидетел на непрекъснато увеличение на вероизповеданията. Всеки път, когато възникне нова религия или на власт дойде нов режим, се прокарват нови граници и се водят нови войни. Сега, обаче, живеем в епоха на глобализация. И в името на бъдещето ние трябва да станем едно.

Един от начините, които предлагам, за да се улесни този процес, е чрез Международна магистрала на мира. Огромен проект, който ще свърже Корея и Япония чрез подводен тунел, ще изгради мост над Беринговия проток, който разделя Русия и Северна Америка. Тази международна магистрала на мира може да обедини света. Когато бъде завършена тя, ще бъде възможно да се пътува с кола от нос Добра надежда в Африка до Сантяго, Чили или от Лондон – до Ню Йорк. Няма да има пречки, целият свят ще бъде свързан като кървоносна система.

Светът ще се превърне в идинно общество и всеки ще може да пътува свободно без граници. Границите ще загубят значението си на граници. Нещо подобно ще стане и с религията. Тъй като обмена между религиите се увеличава, ще възникне по-голямо взаимно разбиране, конфликтите ще изчезнат и стените на разделение ще се разпаднат. Когато различни хора живеят заедно в една глобална общност, бариерите между расите ще изчезнат. Взаимодействието между расите ще се случи независимо от разликите във външния вид и езика. Културната революция ще обедини света.

Пътят на коприната не е бил просто търговски път, който хората са използвали, за да продават коприна и да купуват подправки. Той е бил и средство за народите от Изтока и Запада, както и за будизма, исляма и християнството да се срещнат. Тези различни култури са се смесили и родили нова култура. Международната магистрала на мира ще играе подобна роля в двадесет и първи век.

Рим можел да се развива добре, защото „всички пътища водели до Рим”. Това показва важността на пътищата. Когато се построи път, хората го използват. Също пътищата се изполват за разпространение на култура и идеологи. Ето защо, когато се построи път, това променя хода на историята. Когато Международната магистрала на мира бъде завършена, светът може да бъде физически свързан като едно цяло. Пътят ще направи това възможно.

Не може да се подцени значението на обединението на света. Някои хора може да помислят, че тази идея е изпреварила времето си. Вярващите обаче, предвиждат бъдещето и се подготвят за него. Така че е съвсем естествено да сме по-напред от нашето време. Светът може да не ни разбира и може да ни кара да страдаме, но вярващите трябва да постоянстват над трудностите, за да открият пътя към бъдещето.

Завършването на Международната магистрала за мир ще изисква сътрудничество на много народи. Китай, който е бил жертва на японската агресия, може да не приветства идеята да бъде свързан с Япония посредством магистрала. Япония и Корея, обаче, не могат да се свържат с останалата част от света без да минат през Китай, така че трябва да положим усилия, за да спечелим доверието на Китай.

Кой ще направи това? Тези от нас, които ще имат духовна собственост над Международната магистрала на мира в двадесет и първи век, трябва да поемат водеща роля в това усилие.

Какво ще кажете за преодоляване на Беринговия проток? Ще струва много, но това не трябва да ни притеснява. Парите, които Съединените щати са похарчили в Ирак, ще бъде повече от достатъчно, за да се изгради такъв мост. Трябва да спрем да водим война и да караме хората да страдат. Извратено е да започваме войни и да пилеем стотици милиарди долари. Дошло е време да изковем от мечовете плугове, а от копията ни - сърпове.

Международната магистрала на мира е проект за обединение на света в едно цяло. Да стане едно, означава нещо повече от просто свързване на континенти с тунели и мостове. То се отнася и до изравняване на световните жизнени стандарти. Когато някой монополизира технология и задържа печалбата за себе си, балансът в света се нарушава.

Международната магистрала на мира ще пренареди сегашното неравенство, чрез достъп до съществуващите природни и човешки ресурси. Това ще доведе до изравняване на богатството. Изравняване означава, че ще се взема малко от местата, които са силно развити и ще се добави към местата, които са с ниско развитие. В резултат двете ще се изравнят. Това ще изисква жертва от онези с повече материални притежания или познания. Изграждане на свят, изпълнен с мир, не може да стане с еднократни благотворителни актове или дарения. Само искрена любов и непрекъсната жертва са в състояние да създадат един изпълнен с мир свят. Ние трябва да сме склонни да предложим всичко.

Изграждането на Международната магистрала на мира прави повече от това просто да осигури физически средства за комуникация. Човешките същества са създадени така, че техният ум и тяло са в едно. Нещо подобно важи и за света, в който живеем. Светът може да бъде напълно обединен едва когато наред с физически средства за комуникация се постига и сърдечно обединение.

Организацията на обединените нации направи много за световния мир. Всички корейци сме благодарни, че по време на корейската война тази организация се погрижи за нашата свобода. Но сега, шестдесет години след нейното основаване, Организацията на обединените нации пренебрегва своята изначална цел и е организация, която подържа интересите на няколко лиятелни държави.

През 2005 година, в Ню Йорк основах Федерацията за всеобщ мир. Веднага след това се отправих на международна обиколка в стотици градове по целия свят, отправяйки към хората послание на мира за бъдещето на ООН и света. Организацията на обединениете нации беше създадена за решаване на конфликтите в света, така че тя трябва да поставя интересите на света над интересите на една или друга страна. Когато могъщите държави настоява за своя интерес и дори използва военна сила за това това усложнява конфликта. За съжаление, ООН днес не е в състояние да направи много в такива ситуации.

В тази светлина предложих преструктуриране на Организацията на обединените нации в двукамарна институция. В допълнение към Генералната асамблея да се създаде Религиозна или Културна асамблея или Съвет. Този орган да се състои от уважавани духовни лидери в области като религия, култура ,и образование. Членовете на тази Меьдурелигиозна асамблея ще трябва да демонстрират способност за преодоляване на ограничените интереси на определени религии и култури и да защитават духовните и нравствени ценности на цялото човечество. Аз твърдя, че двете камари, като си сътрудничат с взаимно уважение, ще постигнат голям напредък за изграждане на един изпълнен с мир свят.

Някои може да се противопоставят на това и да кажат: "Защо вярващите да участват в световните дела?" Моят отговор е, че светът днес е в период в който участието на вярващите е от решаващо значение. Тези, които са постигнали дълбоко самоосъзнаване, чрез религиозна практика, сега са необходими повече от всякога.

Единствено истински вярващите хора, могат да се изправят срещу неправдата и злото в света, въплъщавайки истинска любов. Единствено когато знанията и опитът на политическите лидери са съчетани с мъдростта на междурелигиозните лидери, светът ще бъде в състояние да намери пътя към истинския мир.

Всеки ден, отново и отново, тръгвам по своя път с нова решителност за постигане на тази цел. Аз се моля за всеки човек на земята, излизайки отвъд бариерите на религия, идеология и раса, да се прероди в „миролюбив гражданин на света.


Преводач :

Редактори:
Ангел Стефанов
Михаела Сергеева
Мария Коларова-Вашкевич

София, 2011 година


За книгата
Отзиви
Предисловие Съдържание
Идеала на Бог
Грехопадението
Цел на Месията
Второто пришествие

No comments:

Post a Comment

За книгата:

Книга-автобиография преподобного Мун Сон Мёна

«Човек на мира. Преподобния д-р Сан Мьон Мун. Автобиография»

Тази книга-автобиография на д-р Мун става бестселър в родината му, Корея. В нея той споделя спомените от изумителните събития в живота му: историята на неговото семейство и детството му, призива от Бог на 15 годишна възраст, ощесточеното преследване и хвърляне в затвора, както и създаването на Обединителната църква и мисионерската му работа.
Предисловие>> 1-ва Глава >>