Президента на Сенегал Приветства Д-р Хак Джа Хан Мун

Истинската майчинска любов ще донесе истински световен мир. Човек с висок резонанс на сърцето може да докосне нации и континенти, за да издигне сърцата им да достигат до Бога.UPF: Д-р Хак Джа Хан Мун
Африка Приветства Мирът
Януари 19-20, 2018 / Tinder DIOP репортаж

"Това е разтърсващ света, исторически световен момент, с център нашия Небесен Родител и Истинската Майка," заяви Томас Уолш, президент на UPF. "Виждаме ясно, че Божията сила и енергия присъстват тук в Африка".

"Искам да започна нова ера, ера на мир, ера, в която споделяме сърцето на истинска любов и живеем в името на другите - ера на живот, съсредоточена върху алтруизма, където цялото човечество може да следва Бог като наш всеобщ родител." Хак Джа Хан Мун

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА СЕНЕГАЛ ПРИЕМА Г-ЖА МУН
На тази историческа Световна среща, на която присъстваше цялото правителство на Сенегал, Д-р Хак Джа Хан Мун, основател на Федерацията за Мир, заяви, че Африка ще се превърне в най-проспериращия континент в света. Тя призова високостоящите участници да живеят в любов, "за да могат всички народи по света да създадат едно голямо семейство".

Държавният глава направи прием на основателя на Федерацията за мир, мисис Мун. Тя изрази ангажимента си да подкрепи икономическата политика на президента Маки Сал чрез сътрудничество и да помогне на Сенегал да стане първата възстановена нация модел.

Над 1200 участници от 60 региона на Африка и света, включително 15 държавни глави (настоящи или бивши), 12 заместник-председатели, 6 председатели на Народното събрание, 35 министри и ръководители на правителството, 150 духовни лидера, се събраха в Дакар за тази Африканската среща за мир 2018.

"Избрах тази красива нация, Сенегал," заяви Д-р Мун, "защото чувствах, че те са мирни хора, които Бог е подготвил специално и е благословил. Когато дойдох в Сенегал, открих човека, който Бог лично е подготвил: Президентът на тази нация е подготвен от Бог и аз се надявам всички да почувствате това."

Това не бе теоретична среща, а конференция за действие. Толкова дълго време Бог се е опитвал да намери такава основа, на която да може да работи, за да трансформира този свят и да реализира мечтата си за "Единно семейство с център Бог". Бог търси хора, които имат смелостта и искрените сърца да извършат тази работа. За първи път Бог успя да намери нация, готова да получи Неговото водене; нация която да приеме тази мисия, за да изпълни тази историческа задача.

PEACE AWARDS
"Ние сме тук, за да отворим нова ера в човешката история, защото този великолепен континент ще стане новата небесна Африка, която ще приветства Бог като център и ще се превърне в най-процъфтяващия континент в света", каза д-р Мун в речта си. "Африка ще стане светлината на света. Ние сме тук днес за този исторически повод, на мястото, където се е родило човечеството. Аз дойдох тук, за да се моля за елиминиране историческата болка, която този континент е преживял, за да започне нова история," прогнозира тя.

Тази африканска среща на високо равнище, е истинско благословение от страна на Бог. Истинската майка, д-р Хак Джа Хан, бе посрещната като държавен глава, като министърът на външните работи изпрати официална делегация. Присъстваха министри и от други Африкански нации. На следващия ден имаше лична среща с националния президент. През тези 40 минути той откликна топло. Този африкански фундамент се развива с разпространението на брачните благословии с много селата по цяла Африка. Когато традиционните Вождове разбират ценностите на Благословията, те дори посещават семинари за Културата на Сърцето. На тази основа постепенно се включват много политически лидери. Д-р Мун дори кани много религиозните лидери, племенни вождове и политическите лидери в Хавай. Тези лидери бяха толкова вдъхновени за развитието на Африка и за установяване на Божието царство на Земята.
Молитва за освобождение

Г-жа Мун посети Дома на робите на остров Горе в Дакар, известният паметник на Сенегал за Атлантическата робска търговия. Тя предложи молитва за освобождение. Това беше мястото, където робите бяха настанявани преди да бъдат натоварени на кораби, пътуващи за Америка.

Като се фокусира на този великолепен континент, Майка Мун би искала да подготви новата ера. "Една ера на мир, в която споделяме истинската любов и живеем за другите, нека живеем съсредоточено върху алтруизма, в който цялото човечество може да служи на Бога", каза д-р Мун.


За книгата Отзиви Предисловие Съдържание Идеала на Бог Грехопадението Цел на Месията Второто пришествие

No comments:

Post a Comment

За книгата:

Книга-автобиография преподобного Мун Сон Мёна

«Човек на мира. Преподобния д-р Сан Мьон Мун. Автобиография»

Тази книга-автобиография на д-р Мун става бестселър в родината му, Корея. В нея той споделя спомените от изумителните събития в живота му: историята на неговото семейство и детството му, призива от Бог на 15 годишна възраст, ощесточеното преследване и хвърляне в затвора, както и създаването на Обединителната църква и мисионерската му работа.
Предисловие>> 1-ва Глава >>