Свят без граници: Едно глобално семество с център Бог

ПЪТЯ НА МИРА  Свят без граници
"Едно Глобално Семейство с център Бог" 


Проектът "Път на мира" е глобална инициатива за мир и просперитет в света. Нека сложим край на различните проблеми, които предизвикват спорове между расите, религиите и културите в света. Присъединете се към нас в този международен поход за мир.
"Помислете колко пари прахосва светът във войни. Човечеството трябва да осъзнае, че извършваме огромен грях пред историята и пред нашите потомци." Сан Мьон Мун, Peace Message I

В своето послание за мир, Преп. Мун заяви: "Съединените щати и Русия могат да се обединят. Европейският съюз, Китай, Индия, Япония, Бразилия и всички нации, както и световните религии, могат да съчетаят енергията си, за да направят този проект за "Международна магистрала на мира" успешен. Успехът на този проект ще бъде от решаващо значение за установяването на царството на мирния, идеален свят, в който хората вече няма да воюват един с друг."Както Истинската Майка, Хак-джа Хан Мун заяви в, "Мечтание за нация без граници и свят без конфликти"; ние вървим към "Осъществяване на идеалното истинско семейство, основано на чистата любов в семействата". Не нашата националност, а нашата моралност, ни квалифицира като граждани на Единния свят - Космическата нация на мир и единство.
“Бариерите между нациите, религиите, расите и културите са създадени от човека. Националните граници не могат да съществуват в първоначалния свят планиран и създаден от Бог.” Сан Мьон Мун

Отец Мун ясно подчерта, че националните граници трябва първо да бъдат елиминирани, преди да се осъществи мирният мир. По думите му "Единствено Религията може да преодолее националните бариери". Поради това той инвестира всичките си усилия за обединяване на религиите. Д-р Мун същевременно предложи изграждането на Международна магистрала за мир, проект който отразява неговите цели и желание за "свят без граници".

Международна магистрала за мир

The International Peace Highway is a project that aims to connect Japan and Korea through a tunnel beneath the ocean floor, as well as Russia and the North American continent through a bridge or tunnel across the Bering Strait. The project’s goal is to connect the world as one global village.

Международният проект за 'Магистрала на мира', има за цел да свърже Япония и Корея чрез тунел под океана, както и с Русия и Северноамериканския континент чрез мост или тунел през Беринговия проток. Целта на проекта е да свърже света като едно световно селище.
"Решаване на конфликтите и войните в света и създаване на единно глобално семейство!"

Когато тази магистрала бъде завършена, ще бъде възможно да стигнете с кола от нос Добра надежда в Африка до Сантяго, Чили или от Лондон до Ню Йорк. Целият свят ще бъде свързан без никакви бариери, както вените свързващи здравото тяло.

ООН трябва да докаже името си на миротворец 

Д-р Мун говори за това как светът може да се промени само за един ден - как бихме могли да преминем през националните граници и да живеем в хармония с други нации като съседи - как мирът би дошъл естествено по този начин. Той смята, че това явление ще разруши стените между религиите и ще насърчи комуникацията между расите, като по този начин осъществявайки обединена културна революция.

Преподобният Сан Мьон Мун бе оптимист дори за огромните финансови ресурси, необходими за завършване на този проект. Той заяви, че сумата, която Америка е инвестирала във войната в Ирак, ще бъде повече от достатъчна, за да завърши тунелните проекти. Той подчерта, че парите няма да се губят, като е във войната, а оръжията и ножовете могат да бъдат разтопени и се правят плугове. Д-р Мун също така твърди, че за да се постигне хармония между участващите страни, ролята на ООН като световно правителство трябва да се промени. ООН не трябва да се стреми да обслужва личните интереси на страните, а по-скоро на нуждите на целия свят. Прочети, Автобиографията на д-р Сан Мьон Мун

За книгата Отзиви Предисловие Съдържание Идеала на Бог Грехопадението Цел на Месията Второто пришествие

Сан Мьон Мун: 200 делегати отдават признание за живота на д-р Мун

Сан Мьон Мун
Признание на живота му в полза на Мира

Над 3000 лидери на Корейското общество и почти 200 световни делегати се събраха в Южна Корея, за да честват живота на Преподобния Мун и отдадът признание на постиженията му във всички области на обществения живот. Те празнуваха издаването на биографичните спомени на д-р Мун, "Глобален Гражданин на Мира".

1 Юни 2009 г. / Южна Корея / Извадки от видеото

На събитието присъства и братът на Президент Буш, Нийл Буш, който заяви, че с усилията си трябва да направим така, "че днешните сериозни социални проблеми да бъдат споменавани само като болки от миналото." Той подкрепи усилията на д-р Мун с надеждата, че "един ден тази култура на служене ще се установи глобално."

Президентът на Албания, Алфред Моисиу: "Всички разпознаваме д-р Мун като всеобхватен лидер, който не може да бъде ограничен до една област на дейност... обхваща социалните сфери на религията, културата, икономиката, политиката, медиите... за да доведе осъществяването на Едно Световно Семейство с център Бог."Д-р Мун работи целия си живот за създаването на мостове на разбирателство между религиите и културите. "Ние се нуждаем от истинска любов и истински семейства в които тя да се възпитава, за да изгрее новата епоха на мир", заявява той.

Говорителят на парламента на Филипините, Джозе Де'Венециа Младши: "Тези политически и религиозни конфликти, неразрешени от векове... независимо дали между Будисти и Мюсюлмани в Южен Тайланд или тези в Непал... тези борби които продължават по целия свят. Ето защо това предложение на преп. Мун да създадем мерждурелигиозен съвет в Обединените Нации трябва да се осъществи."

Говорител на Парламента на Непал, Ув. Читрелека Йадав, "Аз се присъединявам в тази мисия, да установиме мир в циелия свят, за което се нуждаем от истинска любов и истински семейства."

Преподобния Мун е глобален пионер на мира преминал през нечовешко и свирепо преследване и критика заради ключовия му принос в разпадането на Комунизма. Той полага неимоверни усилия, за да вдъхнови световните лидери за установяване на нова Култура на сърцето и любовта. Иницира и спонсорира стотици организации и проекти, фокусирани над разрешаването на глобалните социални проблеми от корена им.

За книгата Отзиви Предисловие Съдържание Идеала на Бог Грехопадението Цел на Месията Второто пришествие

Президента на Сенегал Приветства Д-р Хак Джа Хан Мун

Истинската майчинска любов ще донесе истински световен мир. Човек с висок резонанс на сърцето може да докосне нации и континенти, за да издигне сърцата им да достигат до Бога.UPF: Д-р Хак Джа Хан Мун
Африка Приветства Мирът
Януари 19-20, 2018 / Tinder DIOP репортаж

"Това е разтърсващ света, исторически световен момент, с център нашия Небесен Родител и Истинската Майка," заяви Томас Уолш, президент на UPF. "Виждаме ясно, че Божията сила и енергия присъстват тук в Африка".

"Искам да започна нова ера, ера на мир, ера, в която споделяме сърцето на истинска любов и живеем в името на другите - ера на живот, съсредоточена върху алтруизма, където цялото човечество може да следва Бог като наш всеобщ родител." Хак Джа Хан Мун

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА СЕНЕГАЛ ПРИЕМА Г-ЖА МУН
На тази историческа Световна среща, на която присъстваше цялото правителство на Сенегал, Д-р Хак Джа Хан Мун, основател на Федерацията за Мир, заяви, че Африка ще се превърне в най-проспериращия континент в света. Тя призова високостоящите участници да живеят в любов, "за да могат всички народи по света да създадат едно голямо семейство".

Държавният глава направи прием на основателя на Федерацията за мир, мисис Мун. Тя изрази ангажимента си да подкрепи икономическата политика на президента Маки Сал чрез сътрудничество и да помогне на Сенегал да стане първата възстановена нация модел.

Над 1200 участници от 60 региона на Африка и света, включително 15 държавни глави (настоящи или бивши), 12 заместник-председатели, 6 председатели на Народното събрание, 35 министри и ръководители на правителството, 150 духовни лидера, се събраха в Дакар за тази Африканската среща за мир 2018.

"Избрах тази красива нация, Сенегал," заяви Д-р Мун, "защото чувствах, че те са мирни хора, които Бог е подготвил специално и е благословил. Когато дойдох в Сенегал, открих човека, който Бог лично е подготвил: Президентът на тази нация е подготвен от Бог и аз се надявам всички да почувствате това."

Това не бе теоретична среща, а конференция за действие. Толкова дълго време Бог се е опитвал да намери такава основа, на която да може да работи, за да трансформира този свят и да реализира мечтата си за "Единно семейство с център Бог". Бог търси хора, които имат смелостта и искрените сърца да извършат тази работа. За първи път Бог успя да намери нация, готова да получи Неговото водене; нация която да приеме тази мисия, за да изпълни тази историческа задача.

PEACE AWARDS
"Ние сме тук, за да отворим нова ера в човешката история, защото този великолепен континент ще стане новата небесна Африка, която ще приветства Бог като център и ще се превърне в най-процъфтяващия континент в света", каза д-р Мун в речта си. "Африка ще стане светлината на света. Ние сме тук днес за този исторически повод, на мястото, където се е родило човечеството. Аз дойдох тук, за да се моля за елиминиране историческата болка, която този континент е преживял, за да започне нова история," прогнозира тя.

Тази африканска среща на високо равнище, е истинско благословение от страна на Бог. Истинската майка, д-р Хак Джа Хан, бе посрещната като държавен глава, като министърът на външните работи изпрати официална делегация. Присъстваха министри и от други Африкански нации. На следващия ден имаше лична среща с националния президент. През тези 40 минути той откликна топло. Този африкански фундамент се развива с разпространението на брачните благословии с много селата по цяла Африка. Когато традиционните Вождове разбират ценностите на Благословията, те дори посещават семинари за Културата на Сърцето. На тази основа постепенно се включват много политически лидери. Д-р Мун дори кани много религиозните лидери, племенни вождове и политическите лидери в Хавай. Тези лидери бяха толкова вдъхновени за развитието на Африка и за установяване на Божието царство на Земята.
Молитва за освобождение

Г-жа Мун посети Дома на робите на остров Горе в Дакар, известният паметник на Сенегал за Атлантическата робска търговия. Тя предложи молитва за освобождение. Това беше мястото, където робите бяха настанявани преди да бъдат натоварени на кораби, пътуващи за Америка.

Като се фокусира на този великолепен континент, Майка Мун би искала да подготви новата ера. "Една ера на мир, в която споделяме истинската любов и живеем за другите, нека живеем съсредоточено върху алтруизма, в който цялото човечество може да служи на Бога", каза д-р Мун.


За книгата Отзиви Предисловие Съдържание Идеала на Бог Грехопадението Цел на Месията Второто пришествие

Медиен интерес година след смъртта на Учителя Мун

Медиен интерес година след смъртта на Учителя Мун

ShinDon-A, Септември:
Статия в най-старото национално, месечно списание в Корея

"Топла, приятелска религия, която се отнася към пренебрегваните съседи като към семейство... Д-р Чанг-шик Янг, председател на Обединителното движение в Корея"


С първата годишнина от смъртта на основателя на Обединителната църква, преп. Сан Мьон Мун множество медии публикуват статии, свързани с жизнената му дейност. След смъртта му, много хора започват да проявяват голям интерес. Те питат "Що за човек е преп. Мун?" И "Какво ще се случи с Обединителната църква без преп. Мун?"

Срещнах д-р Чанг-шик Янг, председател на Обединителното Движението в Корея, Cheongpa-донг, Yongsan-гу, Сеул, в седалището на Семейната федерация за световен мир и обединение (официалното име на Обединителната църква), и говорихме на тези теми.

Преп. Мун, лидер на Семейната федерация за световен мир и обединение (Семейната федерация или Обединителна църква) почина на 3 септември 2012 г. на 92 годишна възраст.

SNS Агенциите разкриха фебрилни реакции за смъртта му сред корейците. Те бяха толкова изненадан да видя, че международните медии, включително New York Times, CNN, BBC, Al Jazeera, AP, и Yomiuri Shinmun докладват смъртта на преп. Мун като топ- водеща новина.

Най-важният възникващ Религиозен активист, "Беше ли той, така известен?" Това е въпросът, характеризиращ "Преоткриването на Сан Мьон Мун." В момента на смъртта му, Корейския Money Today - интернет новинарски източник публикува статия за реакциите в Twitter:

"CNN поставя в топ-новините смъртта на Сан Мьон Мун, не с кратка новина, а с живо местно предаване;" "В Съединените щати, хората не знаят името на президента на Южна Корея, но много от тях знаят Ким Ир Сен и Сан Мьон Мун," "Японската тенденция в Twitter също проследява смъртта на Сан Мьон Мун;" "Спорна, но много влиятелната фигура;" "Отвъд добро или лошо, най-влиятелната фигура Корея произведе през 20-ти век", и така нататък.

В интервю за чуждестранни новинарски кореспонденти, Айлийн Баркър, професор по политическа икономия в университета в Лондон определи преп. Мун като най-важната фигура всред всички ново появили се религиозни движения, които засегнаха Запада през 1960-те и 70-те.

Попитахме д-р Чанг Сик-Янг, председател на Обединителното движение в Корея за погребението." Той отговори: "Това беше шок за вярващите по целия свят Ние описваме смъртта използвайки термина "Seonghwa", което означава, че човек отива на небето да живее като божествено същество. Въпреки че ние чувствахме съжаление, ние го изпращат на оня свят с а сърцето на невероятна почит."

Продължава - непреведено:  Към източника

Филм на националната Корейска телевизия, MBC, за първата Годишнина от смъртта на д-р Мун:


MBCNET - Special Report on Rev. Sun Myung Moon - ENGLISH

Първата годишнина от смъртта на Учителя Сан Мьон Мун. Филм на телевизия MBC, (the Munhwa Broadcasting Corporation), един от четирите главни Южно Корейски национални теливизии и най-старата от тях. Munhwa е корейската дума за "Култура".За книгата
Отзиви
Предисловие
Съдържание
Идеала на Бог
Грехопадението
Цел на Месията
Второто пришествие

Есета за д-р Мун: Станислав Шушкевич описва Сан Мьон Мун, като борец срещу Комунизма

Муун, култ, църква, секта, сектите, учение на муун, Муун, последователи на ун, църква, секта, сектите, учение на муун, мунисти,
Мун Сан Мьон:
В очите на видни световни лидери

Извадки от есета за живота и дейността на Преп. Сан Мьон Мун. 

Станислав Шушкевич описва Сан Мьон Мун, като борец срещу Комунизма, преследван поради ролята си в неговия разгром. Неговото есе е включено в книгата „Кралят на Мира”, която е резултат на предложението на президента на Република Индонезия, д-р Абдул Калам.

Книгата включва впечатленията на 144 Посланици на Мира от над 70 държави относно изключителните живот, учение и дейност на този безспирен борец за мир – д-р Мун.

"Призивът на преп. Мун за постигането на мир с помоща на религиите - това е изключително фин и дълбок подход към проблема. Сега имаме чудесна възможност да научим повече за борбата му за мир изразена ярко през целия си живот. "Г-н Абдурахман Уахид,Президент на Индонезия.

Председател на върховния съвет, Република Белорус (1991-94), Станислав Шушкевич описва Сан Мьон Мун, като борец срещу Комунизма, който „малко се различава от чудовищния фашизъм.” Поради ролята си в падането на комунистическите режими, уточнява Шушкевич, „Д-р Мун бе преследван, хвърлян в затвора и ограничен в свободата си да пътува”.

Измежду „всички видни личности, които съм срещал, като Франсоа Митеран, Михаил Гордбачов, Борис Елцин, Хелмут Кол, Бил Клинтън, Джордж Буш, Бутрос Бутрос Гали и многото други президенти, премиер министри и религиозни лидери”, заявява Шушкевич, „няма да е преувеличено да кажа, че най-изключителната, интересна и впечатляваща бе личността на д-р Сан Мьон Мун.”  Нещо повече, продължава Шушкевич, „мога да ви уверя, че това е основното отношение относно д-р Мун на болшинството политически и религиозни лидери които съм имал възможността да срещна.”

Видео - видни личности се изказват за д-р Мун


„Мнозина са ни призовавали да „Учим”, но често те са ограничени от идеология или прекалено отдалечени от човешката реалност. Д-р Мун направи възможно създаването на съвършена учебна програма обхващаща всички нива на образованието – програма свободна от крайно и догматично идеологическо съдържание, която обхваща широкия кръг от професии в науката, културата и изкуствата.”

Шушкевич завършва своето есе с думите, „Той е създал институции за развитието и напредъка на познанието, окуражаване на творчеството и възстановяване на здравето... Всички дейности на д-р Сан Мьон Мун могат да бъдат синтезирани като красота на мислите, красота на делата, красота на конкретните резултати.”

Книгата включва множество свидетелства за ефекта от дейността на д-р Мун, както върху личния живот на видни световни лидери, така и за доброто на цялото човечество.


"Твоите мирни принципи изиграха много важна роля за прекратяване на насилието в Кения. Ти носиш надежда за по-светло бъдеще за нашата държава, за Африка и за света. "Г-н Раила Одинга,Премиер министър на Кения.

Президент на Маршалските острови, Кессаи Нот, нарича преподобния Мун, „човек с изключителни качества”, „силна воля”, „визионер, доказал, че с увереност, кураж и непроменлива вяра в нашия Създател, човек може да постигне своите мечти.” „Но”, продължава той, „неговите мечти не са за постигането на собствен просперитет, а да помогне на другите в тяхното търсене на щастие основано на моралните устои на семейните ценности, междурелигиозна хармония и световен мир.” Още изказвания на световни лидери

МУН САН МЬОН: Личност и факти
Религиозни лидери - за човешките права на конференция на ООН
Мечтата на Мартин Лутър Кинг, Махатма Ганди и д-р Мун
Призив за мир в Израил и Газа
Папският съвет за междурелигиозен диалог
Муун, мир, ООН, църква, секта, сектите, учение на муун, дейност, мунисти, обединители, миротворци, междурелигиозен диалог Муун, култ, църква, секта, сектите, учение на муун, Муун, последователи на ун, църква, секта, сектите, учение на муун, мунисти,

За книгата Отзиви Предисловие Съдържание Идеала на Бог Грехопадението Цел на Месията Второто пришествие

Как да закупите книги на преп. д-р Сан Мьон Мун и Обединителната църква

Как да закупите книги на преп. д-р Сан Мьон Мун
Как да закупите книги на преп. д-р Сан Мьон Мун и Обединителната църква
На Български са издадени само няколко книги на учителя Мун и Обединителната църква. Повечето от тях можете да видите и в интернет ако кликнете на заглавието.


Издания на Обединителното движение:
Как да закупите книги на преп. д-р Сан Мьон Мун и Обединителната църква

Божествения принцип
се подготовя за
издаване на Български;
може да се 
чете в интернет


На Английски можете да
закупите последното издание,
с твърди корици (410 страници).
Цената е 20 $.   
"Като миролюбив гражданин на света" -Бестселър в Корея издаден 2010 г.


(цена: 5 лв.)

Основното учение на д-р Мун: Подготвителен материал със схеми.


(цена: 12 лв.)

Обхваща всички основни аспекти (Онтология, Епистемология, Аксеология и Праксеология) на философското познание и методология. (415 страници)


(цена: 5 лв.)

Биография - периода в концентрационния лагер на учителя Мун и ранните години на църквата

Истинска любов и забранена любов
Изследва корена на греха и причините на неморалността и страданието


Как да закупите книги на преп. д-р Сан Мьон Мун и Обединителната църква

Пишете ни ако имате конкретни въпроси. Ще се радваме да ви отговорим: 
Как да закупите книги на преп. д-р Сан Мьон Мун и Обединителната църква
Имейлworldofheart@gmail.comКак да закупите книги на преп. д-р Сан Мьон Мун и Обединителната църква
Автобиографията на д-р Мун:  (8 лв.)
Бестселър в Корея издаден 2010 г.

Основното учение на д-р Мун: Подготвителен материал със схеми.

Обединителна мисъл: Идеологията на 'Главното крило' (12 лв.)
Представя цялата философска система (415 страници)... обхваща всички основни аспекти (Онтология, Епистемология, Аксеология и Праксеология) на философското познание и методология. 

Изследва корена на греха и причините на неморалността и страданието

Биография - периода в концентрационния лагер и ранните години на църквата
Как да закупите книги на преп. д-р Сан Мьон Мун и Обединителната църква
За книгата Отзиви Предисловие Съдържание Идеала на Бог Грехопадението Цел на Месията Второто пришествие

За книгата:

Книга-автобиография преподобного Мун Сон Мёна

«Човек на мира. Преподобния д-р Сан Мьон Мун. Автобиография»

Тази книга-автобиография на д-р Мун става бестселър в родината му, Корея. В нея той споделя спомените от изумителните събития в живота му: историята на неговото семейство и детството му, призива от Бог на 15 годишна възраст, ощесточеното преследване и хвърляне в затвора, както и създаването на Обединителната църква и мисионерската му работа.
Предисловие>> 1-ва Глава >>