Свят без граници: Едно глобално семество с център Бог

ПЪТЯ НА МИРА  Свят без граници
"Едно Глобално Семейство с център Бог" 


Проектът "Път на мира" е глобална инициатива за мир и просперитет в света. Нека сложим край на различните проблеми, които предизвикват спорове между расите, религиите и културите в света. Присъединете се към нас в този международен поход за мир.
"Помислете колко пари прахосва светът във войни. Човечеството трябва да осъзнае, че извършваме огромен грях пред историята и пред нашите потомци." Сан Мьон Мун, Peace Message I

В своето послание за мир, Преп. Мун заяви: "Съединените щати и Русия могат да се обединят. Европейският съюз, Китай, Индия, Япония, Бразилия и всички нации, както и световните религии, могат да съчетаят енергията си, за да направят този проект за "Международна магистрала на мира" успешен. Успехът на този проект ще бъде от решаващо значение за установяването на царството на мирния, идеален свят, в който хората вече няма да воюват един с друг."Както Истинската Майка, Хак-джа Хан Мун заяви в, "Мечтание за нация без граници и свят без конфликти"; ние вървим към "Осъществяване на идеалното истинско семейство, основано на чистата любов в семействата". Не нашата националност, а нашата моралност, ни квалифицира като граждани на Единния свят - Космическата нация на мир и единство.
“Бариерите между нациите, религиите, расите и културите са създадени от човека. Националните граници не могат да съществуват в първоначалния свят планиран и създаден от Бог.” Сан Мьон Мун

Отец Мун ясно подчерта, че националните граници трябва първо да бъдат елиминирани, преди да се осъществи мирният мир. По думите му "Единствено Религията може да преодолее националните бариери". Поради това той инвестира всичките си усилия за обединяване на религиите. Д-р Мун същевременно предложи изграждането на Международна магистрала за мир, проект който отразява неговите цели и желание за "свят без граници".

Международна магистрала за мир

The International Peace Highway is a project that aims to connect Japan and Korea through a tunnel beneath the ocean floor, as well as Russia and the North American continent through a bridge or tunnel across the Bering Strait. The project’s goal is to connect the world as one global village.

Международният проект за 'Магистрала на мира', има за цел да свърже Япония и Корея чрез тунел под океана, както и с Русия и Северноамериканския континент чрез мост или тунел през Беринговия проток. Целта на проекта е да свърже света като едно световно селище.
"Решаване на конфликтите и войните в света и създаване на единно глобално семейство!"

Когато тази магистрала бъде завършена, ще бъде възможно да стигнете с кола от нос Добра надежда в Африка до Сантяго, Чили или от Лондон до Ню Йорк. Целият свят ще бъде свързан без никакви бариери, както вените свързващи здравото тяло.

ООН трябва да докаже името си на миротворец 

Д-р Мун говори за това как светът може да се промени само за един ден - как бихме могли да преминем през националните граници и да живеем в хармония с други нации като съседи - как мирът би дошъл естествено по този начин. Той смята, че това явление ще разруши стените между религиите и ще насърчи комуникацията между расите, като по този начин осъществявайки обединена културна революция.

Преподобният Сан Мьон Мун бе оптимист дори за огромните финансови ресурси, необходими за завършване на този проект. Той заяви, че сумата, която Америка е инвестирала във войната в Ирак, ще бъде повече от достатъчна, за да завърши тунелните проекти. Той подчерта, че парите няма да се губят, като е във войната, а оръжията и ножовете могат да бъдат разтопени и се правят плугове. Д-р Мун също така твърди, че за да се постигне хармония между участващите страни, ролята на ООН като световно правителство трябва да се промени. ООН не трябва да се стреми да обслужва личните интереси на страните, а по-скоро на нуждите на целия свят. Прочети, Автобиографията на д-р Сан Мьон Мун

За книгата Отзиви Предисловие Съдържание Идеала на Бог Грехопадението Цел на Месията Второто пришествие

No comments:

Post a Comment

За книгата:

Книга-автобиография преподобного Мун Сон Мёна

«Човек на мира. Преподобния д-р Сан Мьон Мун. Автобиография»

Тази книга-автобиография на д-р Мун става бестселър в родината му, Корея. В нея той споделя спомените от изумителните събития в живота му: историята на неговото семейство и детството му, призива от Бог на 15 годишна възраст, ощесточеното преследване и хвърляне в затвора, както и създаването на Обединителната църква и мисионерската му работа.
Предисловие>> 1-ва Глава >>