За контакт

За контакт

 

Семейната федерация за световен мир и обединение (СФСМО) е международна общност съставена от над 120 милиона семейства стремящи се да въплатят идеала на истинската любов и установят мирен свят и единство между всички хора, раси, и религии, каквато е и визията на Преп. Сан Мьон Мун
.

.
 ПОСОЛСТВО НА МИРА
ул. Георги Бенковски 25, София
Тел. 02/9832148
Моб. 0898585231

email: worldofheart@gmail.com
skype: peace.embassy
.СЛУЖЕНЕТО КАТО ПЪТ КЪМ МИРА
Участието на младите в проекти за служене и взаимопомощ е най-добрия начин да наследят културата на сърцето и развият характера си.

Международни "Проекти за мир"

За книгата:

Книга-автобиография преподобного Мун Сон Мёна

«Човек на мира. Преподобния д-р Сан Мьон Мун. Автобиография»

Тази книга-автобиография на д-р Мун става бестселър в родината му, Корея. В нея той споделя спомените от изумителните събития в живота му: историята на неговото семейство и детството му, призива от Бог на 15 годишна възраст, ощесточеното преследване и хвърляне в затвора, както и създаването на Обединителната църква и мисионерската му работа.
Предисловие>> 1-ва Глава >>